časté dotazy

Připojení

Proč se připojit k Internetu právě prostřednictvím ELCOMY?
Většina současných poskytovatelů se předhání v nabídkách rychlého Internetu, který je však v drtivé většině případů omezený limity a vysokou agregací natolik, že se stává pro náročnějšího uživatele nevyhovujícím. My jsme si zvolili odlišnou cestu a snažíme se nabízet připojení především kvalitní a skutečně neomezené, protože věříme, že spokojený zákazník je ta nejlepší reklama.

Jaký je postup od prvního kontaktování ELCOMY až po funkční připojení?
Ve většině případů nejprve proběhne osobní konzultace, při které zájemci s ohledem ke konkrétním požadavkům a místním podmínkám nabídneme nejvhodnější způsob zapojení a zodpovíme jeho případné dotazy. Protože nejpoužívanější zařízení máme vždy skladem, záleží instalace pouze na domluvě termínu vyhovujícího oběma stranám. Samotné zapojení je pak otázkou jedné hodiny, po které jsou všechny služby plně funkční.

Kolik počítačů mohu připojit?
V rámci jedné domácnosti můžete zapojit libovolný počet stanic. Cena služeb zůstává stejná jako za provoz jednoho PC. Vaše počítače si pak mezi sebou rychlost Internetu sdílí.

Mohu se připojit pomocí notebooku s bezdrátovou kartou?
Bezdrátové karty v noteboocích jsou určeny především pro připojení k podnikovým sítím a k WiFi hotspotům. Kvůli nízkému výkonu a absenci externí antény je většinou připojení ze vzdálenosti větší než cca 50 m od přístupového bodu nepoužitelné. Pro připojení notebooku doporučujeme použít klasickou klientskou sadu s externí anténou, kterou lze zkombinovat s domácím vysílacím bodem pro bezdrátové připojení v rámci bytu.

Využívám služeb konkurenční bezdrátové sítě, budu při přechodu potřebovat dokupovat nějaké zařízení?
Pokud je toto zařízení vaším majetkem a je kompatibilní s našimi přístupovými body, pak to ve většině případů potřeba není.

Mám zájem o připojení, ale nebydlím v oblasti pokryté signálem. Mám šanci na připojení?
Samozřejmě, šance je vždycky. Takovéto případy posuzujeme individuálně.

Lze připojit více klientů s různými účty přes jedno bezdrátové zařízení?
Ano, je to možné a dokonce velmi výhodné. Můžete využít množstevních slev na aktivaci nebo se o náklady na potřebné zařízení podělit.

Jaké jsou celkové náklady související s připojením k Internetu přes ELCOMU?
Celkové výdaje, které je třeba uskutečnit, se skládají z aktivačního poplatku a měsíční platby za čerpané služby. Výše částek záleží na konkrétním zařízení a zvolenému tarifu. Pro připojení v pásmu 2,4 GHz se cena pohybuje nejčastěji kolem dvou až tří tisíc korun. V pásmu 5,7 GHz je to až pět tisíc korun.

Musím si zařízení pro připojení zajistit vlastními silami?
Je to možné, ale ne nezbytné. Jsme schopni zajistit veškeré zařízení z naší nabídky a zdarma jej dopravit na místo instalace. Pokud přece jen uvažujete o nákupu vlastními silami, nejprve jej s námi konzultujte, abyste tak předešli případným problémům se zakoupením nevhodných výrobků.

Služby

Existují nějaká omezení, například na užívání programů typu Peer-to-Peer?
S neomezeným Internetem to myslíme skutečně vážně, proto vám v používání těchto ani jiných programů nebudeme nijak bránit.

K čemu je dobrá veřejná IP adresa?
Díky veřejné IP adrese získáte větší možnosti. Můžete se například odkudkoliv z Internetu připojit na svůj domácí disk nebo provozovat různé druhy serverů. Rizikem je však větší náchylnost k napadení počítače viry, proto je třeba se dobře chránit.

Technologie

Jak je na tom bezdrátový Internet v porovnání s jinými technologiemi?
Podstatnou výhodou je možnost připojit se kdekoliv v dosahu přístupového bodu, nejste tedy odkázáni na pozemní vedení či telefonní linky. Díky dobrému poměru cena/kvalita je bezdrátové připojení vážnou konkurencí ADSL a kabelového internetu. Navíc nabízí podstatně vyšší rychlosti a lepší dobu odezvy než připojení pomocí mobilního telefonu.

Jaký je rozdíl mezi pásmem 2,4 GHz a 5 GHz?
Frekvence 2412 MHz až 2472 MHz (zkráceně pásmo 2,4 GHz) jsou v České republice oficiálně povoleny pro bezlicenční provoz již mnoho let, proto se především v místech s větší hustotou obyvatelstva můžeme setkat s rušením, které vzniká při současném provozu většího počtu zařízení. Svou cenou i dostatečnou kvalitou však stále vyhovují většině klientů. Pásmo 5 GHz je povoleno výrazně kratší dobu. Díky stále ještě vyšší ceně zařízení a většímu počtu vzájemně se nerušících frekvencí toto pásmo nabízí výrazně vyšší spolehlivost a dobu odezvy méně náchylnou ke kolísání. V kombinaci se zcela jinou modulací pak dovoluje nabízet vyšší rychlosti čímž se vybízí k nasazení u náročnějších klientů.

Jak na bezdrátové připojení působí špatné počasí?
Vlivy počasí na kvalitu služeb jsou mnohdy dosti přeceňovány. Kvalitu připojení výrazně nezhoršuje ani mlha či hustý déšť. Klient, který se nachází v bližších vzdálenostech od přístupového bodu rozmary počasí nepocítí žádným způsobem, vzdálenější klienti mohou zaznamenat přechodné snížení úrovně signálu nebo zvýšení doby odezvy, ale i v tomto případě služba zůstává stále funkční.

Není bezdrátový signál škodlivý lidskému zdraví?
Ne, všechna zařízení jsou schválena pro provoz v České republice a odpovídají všem hygienickým normám. Mnohem vyšší úroveň záření vydává například mikrovlnná trouba nebo mobilní telefon.

Účtování služeb

Jakým způsobem je možné služby hradit?
Aktivační poplatek, popřípadě nainstalovaná zařízení, se hradí v hotovosti při instalaci. Měsíční platby je možné hradit pouze převodem na účet. Pokud využíváte služeb, jejichž cena se nemění, je vhodné zřídit si trvalý příkaz k platbě.

Jak probíhá měsíční účtování služeb?
Splatnost plateb je 14 dní od vystavení faktury. První měsíc je účtován poměrnou částkou, takže nezaplatíte za služby které jste nevyužívali. Výši požadované úhrady zjistíte z měsíčního vyúčtování. Platby probíhají vždy za stávající měsíc.

Je možné nechat si platbu strhávat ze svého účtu? (SIPO)
Tuto službu bohužel v současnosti nepodporujeme. Měsíční poplatky je možno hradit pouze platbou na účet poskytovatele a to buď převodem z bankovního účtu nebo složenkou. Při platbě složenkou dbejte na správné vyplnění všech požadovaných údajů!

Co se stane pokud pošlu jinou částku než jaká je v měsíčním vyúčtování?
Pokud zaplatíte víc než je vyžadováno, přeplatek převedeme do dalšího měsíce. Při nižší platbě byste měli vše doplatit v dalším zúčtovacím období. V každém případě nás kontaktujte.